ЦК медико-социальных основ здоровья
Председатель комиссии:     
 • Хусяинова Н.Ш.
Преподаватели:
 • Токарева Л.А. — зам. председателя
 • Воеводина Е.С.
 • Желтова М.Н.
 • Звездилина О.В.
 • Здвижков Г.Б.
 • Каримова И.А.
 • Коробова Т.В.
 • Минкевич А.Ю.
 • Ступакова Т.Ф.
 • Спиридонова Л.Е. (совместитель)
 • Фроликов С.Н.
ЦК предметов математического и естественнонаучного цикла
Председатель комиссии:     
 • Мартусевич Т.О.
Преподаватели:
 • Хандожко Т.Н. — зам. председателя
 • Анисимов А.М.
 • Журавлёва С.Е.
 • Коробова Е.В.
 • Купцова Р.С.
 • Кутасова О.В.
 • Лазарева С.Е.
 • Насибулина Л.В.
 • Плеханов Г.А.
 • Разумова Л.А.
 • Сарафова В.М.
 • Солодова А.М.
 • Солоневичева М.Н.
 • Спахова Н.В.
 • Школьницкая К.Н.
 • Шорохова Е.Ю.
 • Щелконогов А.И.
ЦК психолого-педагогических дисциплин
Председатель комиссии:     
 • Крестникова Н.И.
Преподаватели:
 • Алексеева И.А. — зам. председателя
 • Богданов Г.И.
 • Бодрова Е.В.
 • Бочаркина Е.А.
 • Вакуленко Л.С.
 • Гордиенко Ж.А.
 • Карасева Е.Г.
 • Картерьева Л.И.
 • Колесова С.И.
 • Котрина В.А.
 • Куракина И.Н.
 • Макеева О.М. (д/о)
 • Медведева О.В.
 • Митрофанова М.В.
 • Настека М.В.
 • Никонов В.И.
 • Осипова И.А.
 • Рединова С.А.
 • Санькова Л.И.
 • Серов Е.А.
 • Смирнова З.В.
 • Федина Е.Н.
 • Фроликова Н.В.
 • Харлова Е.В.
 • Шмакова Л.П.
 • Шубина Т.В.
 • Щербань Д.С.
ЦК гуманитарного и социально-экономического цикла
Председатель комиссии:     
 • Феклистова О.В.
Преподаватели:
 • Ковальчук О.А. — зам. председателя
 • Андреева Ж.О.
 • Белоус И.А.
 • Боброва И.А.
 • Веригина Т.Ф.
 • Иванова И.Е.
 • Кубан С.Е.
 • Куликов И.А.
 • Куликова М.Л.
 • Могучая И.В.
 • Приворотная А.А
 • Румянцева Н.В.
 • Семенова Е.В.
 • Семеренко И.Г.
 • Соловьев А.С.
 • Федорова В.П.
 • Щербакова С.А.
ЦК дисциплин филологического цикла (иностранный язык)
Председатель комиссии:     
 • Калошина И.А.
Преподаватели:
 • Алиева Н.Э. — зам. председателя
 • Калашникова А.В.
 • Корякова Е.В.
 • Кутепова Н.С.
 • Лесникова Г.А.
 • Лобанова Н.С.
 • Лукина Т.А. (д/о)
 • Поликарпова Т.О.
 • Сенкевич Г.В.
 • Харитонова Ю.С.
 • Хабарова М.В.
ЦК дисциплин художественно-эстетического цикла
Председатель комиссии:     
 • Воробёва Е.В.
Преподаватели:
 • Маляренко А.С. — зам. председателя
 • Белкова М.С.
 • Голубенцева В.А.
 • Грекова Л.Д.
 • Другова А.Н.
 • Дусаева А.А.
 • Корнилова Г.В.
 • Кулагина М.В.
 • Лукин А.А.
 • Мухина Н.И. (совместитель)
 • Нилова Н.А.
 • Попова И.В.
 • Радаева С.В (совместитель)
 • Столярова А.С.
 • Сухомлинова Д.С. (д/о)
 • Шерина Н.В.