ЦК медико-социальных основ здоровья
Председатель комиссии:     
 • Хусяинова Н.Ш.
Преподаватели:
 • Токарева Л.А.  – зам. председателя

 • Воеводина Е.С.
 • Желтова М.Н.
 • Звездилина О.В.
 • Здвижков Г.Б.
 • Каримова И.А.
 • Коробова Т.В.
 • Лушникова П.А.
 • Минкевич А.Ю.
 • Смолина А.В. – совместитель
 • Ступакова Т.Ф.
 • Спиридонова Л.Е.
 • Фроликов С.Н.
ЦК предметов математического и естественнонаучного цикла
Председатель комиссии:     
 • Мартусевич Т.О.
Преподаватели:
 • Хандожко Т.Н. – зам. председателя

  1. Аникеева Г.А. – совместитель
  2. Анисимов А.М.
  3. Бахметова М.Н.
  4. Васильева Ю.А. – совместитель
  5. Журавлёва С.Е.
  6. Коробова Е.В.
  7. Коробова Ек.В.
  8. Купцова Р.С.
  9. Кутасова О.В.
  10. Лазарева С.Е.
  11. Луппо О.Л.
  12. Насибулина Л.В.
  13. Плеханов Г.А.
  14. Разумова Л.А.
  15. Сарафова В.М.
  16. Солодова А.М.
  17. Солоневичева М.Н.
  18. Спахова Н.В.
  19. Школьницкая К.Н.
  20. Шорохова Е.Ю.
  21. Щелконогов А.И.
  22. Щербакова С.А.
ЦК психолого-педагогических дисциплин
Председатель комиссии:     
 • Смирнова З.В.
Преподаватели:
 • Алексеева И.А. – зам. председателя

  1. Богданов Г.И.
  2. Бочаркина Е.А.
  3. Вакуленко Л.С.
  4. Карасева Е.Г.
  5. Колесова С.И.
  6. Котрина В.А.
  7. Куракина И.Н.
  8. Макеева О.М.
  9. Медведева О.В.
  10. Митрофанова М.В.
  11. Давлетшина М.В.
  12. Осипова И.А.
  13. Рединова С.А.
  14. Рущишина А.А.
  15. Санькова Л.И.
  16. Серов Е.А.
  17. Федина Е.Н.
  18. Фроликова Н.В.
  19. Харлова Е.В.
  20. Шмакова Л.П.
  21. Шубина Т.В.
  22. Щербань Д.С.
ЦК гуманитарного и социально-экономического цикла
Председатель комиссии:     
 • Феклистова О.В.
Преподаватели:
 • Ковальчук О.А. – зам. председателя

  1. Андреева Ж.О.
  2. Андреичева Н.В. – совместитель
  3. Антипова Н.Г.
  4. Белоус И.А.
  5. Боброва И.А.
  6. Веригина Т.Ф.
  7. Дубровина А.С.
  8. Иванова И.Е.
  9. Кубан С.Е.
  10. Кузубов В.В. – совместитель
  11. Куликов И.А.
  12. Куликова М.Л.
  13. Могучая И.В.
  14. Нефедова А.М.
  15. Приворотная А.А
  16. Румянцева Н.В.
  17. Семенова Е.В.
  18. Семеренко И.Г.
  19. Соловьев А.С.
  20. Федорова В.П.
ЦК дисциплин филологического цикла (иностранный язык)
Председатель комиссии:     
 • Калошина И.А.
Преподаватели:
 • Алиева Н.Э. – зам. председателя

  1. Корякова Е.В.
  2. Кутепова Н.С.
  3. Лесникова Г.А.
  4. Лобанова Н.С.
  5. Лукина Т.А. – д/о
  6. Поликарпова Т.О.
  7. Сенкевич Г.В.
  8. Харитонова Ю.С.
  9. Хабарова М.В.
ЦК дисциплин художественно-эстетического цикла
Председатель комиссии:     
 • Воробьёва Е.В.
Преподаватели:
 • Маляренко А.С. – зам. председателя

  1. Голубенцева В.А.
  2. Грекова Л.Д.
  3. Громыко А.А.
  4. Другова А.Н.
  5. Дусаева А.А.
  6. Корнилова Г.В.
  7. Кулагина М.В.
  8. Лукин А.А.
  9. Мухина Н.И. – совместитель
  10. Нилова Н.А.
  11. Попова И.В.
  12. Радаева С.В – совместитель
  13. Скороспелова Т.В. – совместитель
  14. Сорокина С.А.
  15. Столярова А.С.
  16. Сухомлинова Д.С.
  17. Шерина Н.В.